Церянска пещера

Една от най-дългите пещери в Сърбия, търпеливо създавана и умело моделирана от природата повече от два милиона години, все още е енигма за учени и изследователи от различни профили, защото знаят къде започва, но никой не знае къде свършва.

Като природен актив от изключително значение, през 1998 г. с Указ на Република Сърбия за защита на природните паметници, пещерата Cerje е класифицирана в 1-ва категория като природен паметник с площ от 63,96 ха. Пещерата Cerje се състои от ерозионни тектонски карстови спелеологични обекти, разположени на около 14 км от центъра на Ниш, в северните райони на Калафат, близо до хълма Каменички Вис, в района на селата Cerje и Kravlje.

 

Facilities:

Посетителски център, разположен точно до пещерата 

Services:

Екскурзоводско обслужване на комплекса с осигурено оборудване. Входът е забранен без обслужване с екскурзовод поради риск за живота.